سس قارچ با سیب زمینی تنوری ...

پوره‌ی سیب زمینی ...

ذرت مکزیکی رژیمی ...